Không gian đổi mới sáng tạo Mekong (Mekong Innovation Hub)

1. GIỚI THIỆU
Không gian Đổi mới sáng tạo Mekong (Mekong Innovation Hub) được Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương tổ chức Lễ ra mắt ngày 16/11/2019, trong giai đoạn tỉnh đã hình thành được Hệ sinh thái khởi nghiệp tương đối hoàn chỉnh với đầy đủ các thành tố quan trọng.
– Trụ sở: Tầng 2 – Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre, số 910/1, đường Võ Nguyên Giáp, xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
– Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành.
2. TÊN GỌI
– Tên Tiếng Việt: Không gian Đổi mới sáng tạo Mekong.
– Tên Tiếng Anh: Mekong Innovation Hub.
– Tên viết tắt: MIHub.
3. MỤC TIÊU
Mekong Innovation Hub phấn đấu trở thành đơn vị tiên phong trong thực hiện các hoạt động ươm tạo khởi nghiệp, hỗ trợ khu làm việc chung, cơ sở vật chất kỹ thuật, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của tỉnh Bến Tre và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long . Đồng thời, các hoạt động Mekong Innovation Hub cũng sẽ làm nền tảng để thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.
4. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ
– Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
– Các dự án khởi nghiệp sáng tạo.
– DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long (có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày thành lập hoặc hoạt động trên 05 năm nhưng nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm dịch vụ mới, sáng tạo, có ứng dụng khoa học và công nghệ).
– Hội, nhóm, câu lạc bộ doanh nghiệp, khởi nghiệp.
– Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo
5. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
– Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
– Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa ươm tạo, tăng tốc
– Xây dựng Trung tâm ĐMST liên kết các địa phương trong khu vực và hợp tác quốc tế.