Hỗ trợ theo nhu cầu

HỖ TRỢ TRI THỨC

Mekong Innovation Hub nâng cao năng lực cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc tổ chức đào tạo, trang bị các kỹ năng cơ bản cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (kiến thức quản trị doanh nghiệp, kỹ năng mềm,…)

– Đào tạo cho theo từng đối tượng: doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp kiến thức về quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính; học sinh-sinh viên về các kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp,…

– Đào tạo kiến thức khởi nghiệp cho cán bộ, giảng viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

– Đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.

KẾT NỐI

Mekong Innovation Hub giữ vai trò kết nối doanh nghiệp với cộng đồng doanh nghiệp, với cơ quan hỗ trợ khởi nghiệp, các chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp, quỹ đầu tư khởi nghiệp, chương trình tín dụng ưu đãi các ngân hàng dành cho khởi nghiệp, các đơn vị truyền thông, kết nối giao thương…

Tư vấn – cung cấp dịch vụ

– Tư vấn, cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, DNVVV về: dịch vụ kế toán/kiểm toán cho doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch kinh doanh, luật pháp, kế toán, công nghệ…

– Tư vấn, hỗ trợ kê khai, báo cáo thuế; báo cáo tài chính; xây dựng dự án khả thi để tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, các nguồn quỹ đầu tư

– Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp theo các yêu cầu; phiên dịch, biên dịch.

– Thực hiện hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp; điều chỉnh nội dung đăng ký DN; hồ sơ, thủ tục xin chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư; thủ tục có liên quan đến dự án đầu tư để hoàn chỉnh triển khai xây dựng…