Ươm tạo dự án khởi nghiệp

Không gian Đổi mới sáng tạo Mekong (Mekong Innovation Hub) tuyển chọn các cá nhân/ nhóm/ doanh nghiệp có đề án, dự án, ý tưởng có tính khả thi cao để ươm tạo, hỗ trợ nhằm hoàn thiện các ý tưởng, phát triển thành doanh nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường.

MẪU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO 2023

Để đăng ký tham gia chương trình ươm tạo, Anh/Chị vui lòng thực hiện Mẫu đăng ký dưới đây:

1. Họ và tên:

2. Email:

Giới tính:NamNữKhác

Số điện thoại:

3. Địa chỉ:

4. Tên dự án:

5. Ngành/ Lĩnh vực hoạt động:

6. Thời gian bắt đầu dự án:

7. Mô tả ngắn gọn về dự án: (Phần mô tả không quá 150 từ)

8. Dự án có bao nhiêu thành viên sáng lập:

Thông tin thành viên sáng lập :

STT Họ và tên Vai trò trong dự án Email Số điện thoại Kinh nghiệm
1

9. Người sáng lập có dành toàn thời gian cho dự án hay không?

10. Giai đoạn của dự án: Ý tưởngPhát triển sản phẩmHoàn thiện MVP (Minimum Viable Product, Sản phẩm mẫu)Bắt đầu vào thị trườngĐã có doanh thu đều đặn (từ 3 tháng).Tăng trưởng doanh thu (doanh thu tăng trong 6 tháng).Gọi bổ sung vốn

11. Các thành tích đạt được đến thời điểm hiện tại: (Nêu ngắn gọn)

12. Tình hình tài chính ? Chưa nhận tài trợĐã nhận được tài trợĐã nhận hợp tác đầu tưĐã gọi được vốn cổ phần

13. Thị trường mục tiêu và phân khúc khách hàng ?

14. Vấn đề bạn đang giải quyết cho khách hàng là gì ? Và giải pháp của bạn để giải quyết vấn đề đó là gì ?

15. Bạn đã có người dùng hoặc khách hàng chưa? Nếu có, bao nhiêu người dùng / khách hàng?

16. Nêu ngắn gọn những điểm tạo nên sự khác biệt / vượt trội của dự án:

17. Thời gian Anh/Chị có thể tham gia các lớp đào tạo: Giờ hành chính trong tuầnCuối tuần (thứ 7, chủ nhật)

18. Anh/Chị quan tâm đến hoạt động kết nối nhà đầu tư và các doanh nghiệp khác: Không

19. Kỳ vọng của Anh/Chị khi tham gia chương trình ươm tạo

Cảm ơn Anh/Chị đã hoàn thành mẫu đăng ký!